இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு எப்போது

TNEA 2018 | TNEA – TFC Certificate Verification 2018 Date | இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங் 2018 சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு?

TNEA 2018 – Commencement of Certificates verification at TFC’s from 08.06.2018

TNEA certificate verification from 8 June 2018

2 thoughts on “TNEA 2018 | TNEA – TFC Certificate Verification 2018 Date | இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங் 2018 சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு?

    1. Just go to tnea.ac.in and login with your email, then you can get your random number & Verification schedule

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *