இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங் ரேண்டம் எண்கள் ஏன் எதற்கு

TNEA 2019 – இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங் ரேண்டம் எண்கள் ஏன்? எதற்கு?

2019 பி.இ., பி.டெக் படிப்புகளில் சேர விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு இன்ஜினியரிங் மாணவர்களுக்கான ரேண்டம்
எண்கள் ஏன்? எதற்கு?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *