6 இன்ஜினியரிங் கல்லூரிகளில் ஒரு மாணவர் கூட தேர்ச்சி பெறவில்லை!

6 இன்ஜினியரிங் கல்லூரிகளில் ஒரு மாணவர் கூட தேர்ச்சி பெறவில்லை!

6 இன்ஜினியரிங் கல்லூரிகளில் ஒரு மாணவர் கூட தேர்ச்சி பெறவில்லை; அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிர்ச்சி தகவல்!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *