பி.இ. படித்து அரியர் வைத்திருப்பவர்களுக்கு தேர்வெழுத கடைசி 2 வாய்ப்பு!

பி.இ. படித்து அரியர் வைத்திருப்பவர்களுக்கு தேர்வெழுத கடைசி 2 வாய்ப்பு!

அரியர் மாணவர்களுக்கு கடைசி 2 வாய்ப்புகள்; அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அறிவிப்பு!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *