இன்ஜி., மாணவர்களை மிரள வைக்கும் 'போர்ட் ரூம்' என்ற மர்ம அறை!

இன்ஜி., மாணவர்களை மிரள வைக்கும் ‘போர்ட் ரூம்’ என்ற மர்ம அறை!

இன்ஜினியரிங் மாணவர்களை மிரள வைக்கும் ‘போர்ட் ரூம்’ என்ற மர்ம அறை! ரகசிய கண்காணிப்பு நடத்த
வேண்டும்; அண்ணா பல்கலை உத்தரவு!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *