M.E, M.Tech., பொது நுழைவுத்தேர்வு நடத்த அண்ணா பல்கலை மறுப்பு

B.E, B.Tech., ஐ தொடர்ந்து M.E, M.Tech., பொது நுழைவுத்தேர்வு நடத்த அண்ணா பல்கலை மறுப்பு!

B.E, B.Tech., ஐ தொடர்ந்து M.E, M.Tech., பொது நுழைவுத்தேர்வு நடத்த அண்ணா பல்கலை மறுப்பு!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *