உள்கட்டமைப்பு வசதி இல்லாத 92 பொறியியல் கல்லூரிகள்

உள்கட்டமைப்பு வசதி இல்லாத 92 பொறியியல் கல்லூரிகள்? அண்ணா பல்கலை. அதிரடி!

உள்கட்டமைப்பு வசதி இல்லாத 92 பொறியியல் கல்லூரிகள்; மாணவர் சேர்க்கையை குறைத்து அண்ணா பல்கலை. அதிரடி நடவடிக்கை!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *